TOP Dụng Cụ Chỉnh Nha Cơ Bản

13/05/2020 Đăng bởi: PRODENT

 

1.Kềm gấp mắc cài (BRACKET TWEEZER)

Dụng cụ được thiết kế để giữ và đặt mắc cài trực tiếp một cách dễ dàng, đặc biệt có đuôi dùng để ấn mắc cài trong quá trình gắn (140mm)

kềm gấp mắc càikềm gấp mắc càikềm gấp mắc cài

2.Kềm Bậc Thang Mỏ Dẹp (NANCE PLIER)

Kềm 2 đầu giúp tạo bước trên dây cung. ø max .055x0.64 mm / ø max .021""x.025 (mm 140)

kềm bậc thang mỏ dẹpkềm bậc thang mỏ dẹp

3. Kềm tháo mắc cài (Bracket Remover)

Dùng: tháo mắc cài

4. Kềm Bấm Hook (CRIMPABLE ARCHWIRE HOOK PLIER)

Kềm dùng để bấm mốc đầu bi trên dây cung trong chỉnh nha

kềm bấm hookkềm bấm hookkềm bấm hook

5.Kềm Bẻ Đuôi Niti (CINCH BACK PLIER)

Dùng để kết thúc dây hoặc bẻ đuôi dây cung. Dùng cho dây tròn hoặc chữ nhật. ø max 0,55 × 0,64 mm / ø max 0,21’’ × 0,25” mm (mm 155)

kềm bẻ đuôi nitikềm bẻ đuôi niti

6.Kềm Cắt Gần (HARD WIRE CUTTER TC)

Kềm cắt dây, dây buộc, thun chỉnh nha. ø max 0,4 mm / .016"" (mm 130)

kềm cắt gầnkềm cắt gần

7. Kềm Tweed (Tweed Plier)

Dùng: Bẻ và điều chỉnh loop

Phân loại: Tweed vòng và Tweed thẳng (Rectangular Arch Forming Plier Tweed Style)

​​​​​​​

 

 

Viết bình luận của bạn: