Periodontial Instrument Buser – Cây tách nướu, xương nha chu (trái 4.3mm / phải 3.8mm) – Cây

SKU 9.014.29 Category