Carbide Bur round head HP – Mũi khoan nạo ngà mũi đầu tròn HP – Cây

SKU HP4, HP5, HP6, HP7, HP8 Category