Carbide Bur tapered fissure head cross cut HP- Mũi khoan cắt xương đầu ngắn HP – Cây

SKU HP700, HP701, HP7011/2, HP702, HP7021/2, HP703 Category