Carbide Bur tapered fissure head cross cut long head FG – Mũi khoan cắt xương đầu dài FG – Cây

SKU FG699L, FG701L, FG702L Category