Carbide Bur tapered fissure head plain cut long head – Mũi khoan sửa soạn đầu bằng cán dài – Cây

SKU FG169L, FG170L, FG171L, FG172L Category