46-48-50 Pham Hong Thai str

Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Gel phát hiện mảng bám Plaque-D

Thông tin chung: Plaque D là một loại gel gốc nước có chứa chất nhuộm màu. Sản phẩm giúp phân biệt mảng bám dựa vào màu sắc và hỗ trợ giáo dục vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân. Gel rất dễ sử dụng và kiểm soát tốt độ chảy lỏng.

Đóng gói: 2g x 4 ống + 4 đầu tip.

SKU 9301/2x4 Categories ,

Mục đích sử dụng: Gel phát hiện mảng bám.

Chỉ định:

  • Phát hiện mảng bám trước khi cạo vôi/ đánh bóng răng.
  • Giáo dục bệnh nhân và tạo động lực cho quá trình vệ sinh răng miệng.