Carbide Bur Lindemann, Bone cutting FG 161 – Mũi khoan cắt xương trong răng khôn – Cây

SKU FG161 Category