Flash Rotary NiTi Gold/Blue Ass 25mm (20/04, 25/06, 35/05) – Trâm dọn dẹp Flash NiTi Vàng/Xanh 25mm – Vỉ 3 cái

Flash Rotary NiTi Gold/Blue Ass 25mm (20/04, 25/06, 35/05) – Trâm dọn dẹp Flash NiTi Vàng/Xanh 25mm – Vỉ 3 cái

Xuất xứ: Bondent (Đức)

Quy cách: Vỉ 3 cái

Đặc điểm:

– Thiết kế mặt phẳng cho phép loại bỏ mảnh vụn tuyệt vời

– Tập tin chuyển động qua lại

– Thiết kế lai mang lại hiệu quả cắt, tính linh hoạt và làm sạch cơ học tốt nhất

– Mẹo không hoạt động để chuẩn bị an toàn hơn

– Xâm lấn tối thiểu

 

Brand

Bondent