M3-Retreatment Rotary NiTi – Trâm nội nha lại – Vỉ 6 cái

SKU MRT0000000A01, MRT0008018025, MRT0009016030, MRT0007025020 Categories ,

M3-Retreatment Rotary NiTi – Trâm nội nha lại – Vỉ 6 cái

Xuất xứ: Bondent (Đức)

Quy cách: Vỉ 6 cái

Trâm rút lui NiTi được sử dụng để loại bỏ gutta percha, chất bịt kín dựa trên chất mang hoặc miếng dán trám trước khi định hình lại ống tủy. Quy trình tương tự để loại bỏ bộ phận bịt kín dựa trên chất mang hoặc gutta percha.

Đặc điểm:

Được thiết kế để sử dụng theo trình tự để loại bỏ vật liệu làm đầy.

– Ba tập tin khác nhau cho bất kỳ giải phẫu ống tủy nào.
– WR1 có đầu làm việc để tạo điều kiện cho sự xuyên thấu ban đầu.
– Thân ngắn hơn để nhìn rõ hơn.
– Gói 3 tập tin các loại

Brand

Wave dental