Milling Wax Open System Tooth Shade – Khuôn sáp xây dựng mão răng và cầu răng – Hộp 1 cái

CHỈ ĐỊNH

Được sử dụng để tạo mão răng và cầu răng thông qua phương pháp mất sáp.

Xuất xứ: Maarc Dental (Ấn Độ)

Quy cách: Hộp 1 cái

SKU 3101/001, 3102/001, 3103/001, 3105/001, 3106/001, 3107/001 Categories ,

Milling Wax Open System Tooth Shade – Khuôn sáp xây dựng mão răng và cầu răng – Hộp 1 cái

Xuất xứ: Maarc Dental (Ấn Độ)

Quy cách: Hộp 1 cái

CHỈ ĐỊNH

Được sử dụng để tạo mão răng và cầu răng thông qua phương pháp mất sáp.

 

Brand

Maarc Dental