Periodontial Instrument Molt 9 – Cây tách nướu, xương nha chu (trái 8.2mm) – Cây

SKU 9.014.36 Categories ,