Soft Liner (Denture Soft Rebase Material) – Đệm hàm tháo lắp – Hộp

Thông tin chung: Vật liệu đệm hàm tháo lắp.

Đóng gói: 50 g + 50 ml.

SKU 8005/001 Category

Chỉ định:

  • Điều chỉnh tạm thời nền hàm tháo lắp acrylic.
  • Điều chỉnh mô.

Đặc tính sản phẩm:

  • Phù hợp và mềm mại với mô.
  • Hấp thụ sốc hiệu quả.
  • Tăng cường ổn định cho hàm tháo lắp.
  • Độ bám dính vào hàm tháo lắp tuyệt vời.

Brand

Shiva