Suction Tubes 180mm – Ống hút nước bọt (đầu ống 3mm) – Cái