Tweezers Adson-TC 12cm – Nhíp Adson không răng 12 cm – Cái

SKU 4.009.12 Categories ,