Die Lubricant – Chất liệu tháo sáp, sứ, composite ra khỏi khuôn – Chai 100ml

Thông tin chung:

  • Là sản phẩm cuối cùng dùng trên khuôn trước khi làm tạo mẫu sáp.
  • Là vật liệu lý tưởng để tháo các vật liệu sáp, sứ và composite ra khỏi khuôn.

Đóng gói:

  • 100ml.
  • 500ml.
SKU 3003/100 Category

Chỉ định: Dung dịch tạo khoảng hở là một vật liệu có màu sắc được áp dụng cho khuôn có kích thước mong muốn cho bề mặt của khuôn để hoạt động như một “khối đệm”.

Đặc tính sản phẩm:

  • Tạo một lớp phủ đồng nhất 5ml được sử dụng duy nhất trên khuôn phục hồi cầu và mão răng, vì thế đảm bảo vị trí phục hồi chính xác.
  • Lớp phủ không tách rời khỏi khuôn trong khi gia nhiệt sáp.
  • Các thao tác thực hiện nhanh, giảm thiểu thời gian làm việc.

Brand

Shiva