Finishing – Round head – Mũi khoan Carbide hoàn tất đầu tròn – Cái

SKU FG9006, FG9008 Categories ,