Surgery – Tapered fissure head cross cut – Mũi khoan Carbide cắt xương hình trụ thuôn – Cái

SKU FG699, FG700, FG701, FG7011/2, FG702, FG703, RA699, RA700, RA701, RA7011/2, RA702, HP700, HP701, HP7011/2, HP702, HP7021/2, HP703 Categories ,