ROOTFYX – Bioceramic Sealer Flowable Paste – Vật liệu trám bít ống tủy bioceramic – Hộp

Thông tin chung: Rootfyx (Bioceramic sealer) được sử dụng để trám bít ống tủy sau khi làm sạch và loại bỏ mô tủy nhiễm trùng. Rootfyx ở dạng bột nhão có thể chảy được và có thể được đưa ngay vào ống tủy bằng đầu tip dùng một lần. Đặc điểm của sản phẩm này là trùng hợp từ từ bằng cách hấp thụ nước xung quanh bên trong ống tủy. Nó có màu trắng và thẩm mỹ.

Đóng gói:

  • 4 ống 0.5g và 15 đầu tip
  • 2 ống 1.5g và 15 đầu tip
SKU 9107/0.5x4, 9107/1.5x2 Categories ,

Chỉ định:

  • Trám ống tủy vĩnh viễn sau khi lấy tủy sống.
  • Trám ống tủy vĩnh viễn sau khi điều trị hoại tử tủy và trám tạm.

Đặc tính sản phẩm:

  • Không chứa nhựa và monome, đồng thời đảm bảo không bị co hẹp và tương thích sinh học.
  • Khi trộn sẽ tạo ra hỗn hợp có độ chảy và độ kết dính mong muốn.
  • Độ pH cao và các đặc tính hoạt tính sinh học giúp tái khoáng hóa do hình thành hydroxy-apatite.
  • Có độ cản quang tốt và nhờ độ tinh khiết nên không làm ố màu răng.

Brand

Maarc Dental