CALX-O (Calcium Hydroxide Paste) – Canxi hydroxide băng thuốc ống tủy – Hộp/2 ống 1.5g và 4 đầu tip

Thông tin chung: Đây là một loại bột nhão gốc nước màu trắng, bao gồm Calci Hydroxide và Bari Sulphate được trộn sẵn. Sản phẩm được đóng gói trong ống bơm đa liều với đầu tip sử dụng 1 lần.

Đóng gói: 1.5g x 2 Syr with 4 Applicator Tips.

Chỉ định: Được sử dụng làm vật liệu băng thuốc ống tủy quá trình điều trị nội nha cũng như là trám tạm trong che tủy và lấy tủy.

Đặc tính sản phẩm:

  • Dạng bột nhão gốc nước không trùng hợp
  • Dễ dàng đặt vào ống tủy
  • Lý tưởng cho trám tạm và điều trị tủy
  • Cản quang tuyệt vời
  • Trộn sẵn, dễ dàng sử dụng
  • Ống syring dễ dàng đưa vào ống tủy

Brand

Maarc Dental