Sealmax + Sample Pack – Vật liệu trám bít ống tủy bioceramic gốc MTA – Hộp 3g bột + 5ml resin

SKU 8011/SAMP001 Categories ,