CC-One Plus Rotary NiTi Gold Ass. 25mm (20/07, 25/08, 30/08, 40/06) – Trâm xoay lắc sửa soạn – Vỉ 4 cây

CC-One Plus Rotary NiTi Gold Ass. 25mm (20/07, 25/08, 30/08, 40/06) – Trâm xoay lắc sửa soạn – Vỉ 4 cây

Xuất xứ: Bondent (Đức)

Quy cách: Vỉ 4 cái

Thiết kế vỉ 4 cái 20/07, 25/08, 30/08 và 40/06
Cắt cạnh được cấp bằng sáng chế
Lớp phủ Nano vàng
Hoạt động cả trong chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến CW.
Chứng nhận: Loại IIa, CE, ISO

 

Brand

Wave dental